Edícia:Názov karty:
Farba:Vzácnosť:
Ďalšia farba:Casting Cost:
 Obrázky 
Fifth Edition - 434 kariet
Názov kartyMana CostRarityPravidlá
  Abbey GargoylesUPravidlá >>
  Abyssal SpecterUPravidlá >>
  Adarkar WastesRPravidlá >>
  Aether StormUPravidlá >>
  Air ElementalUPravidlá >>
  Akron LegionnaireRPravidlá >>
  Alabaster PotionCPravidlá >>
  Aladdin's RingRPravidlá >>
  Ambush PartyCPravidlá >>
  Amulet Of KroogCPravidlá >>
  An-Havva ConstableRPravidlá >>
  Angry MobUPravidlá >>
  Animate DeadUPravidlá >>
  Animate WallRPravidlá >>
  Ankh Of MishraRPravidlá >>
  Anti-Magic AuraUPravidlá >>
  Arenson's AuraUPravidlá >>
  ArmageddonRPravidlá >>
  Armor Of FaithCPravidlá >>
  Ashes To AshesUPravidlá >>
  Ashnod's AltarUPravidlá >>
  Ashnod's TransmograntCPravidlá >>
  Aspect Of WolfRPravidlá >>
  AtogCPravidlá >>
  AurochsCPravidlá >>
  Aysen BureaucratsCPravidlá >>
  Azure DrakeUPravidlá >>
  Bad MoonRPravidlá >>
  Ball LightningRPravidlá >>
  Barbed SextantCPravidlá >>
  Barl's CageRPravidlá >>
  Battering RamCPravidlá >>
  Benalish HeroCPravidlá >>
  Binding GraspUPravidlá >>
  Bird MaidenCPravidlá >>
  Birds Of ParadiseRPravidlá >>
  Black KnightUPravidlá >>
  Blessed WineCPravidlá >>
  BlightUPravidlá >>
  Blinking SpiritRPravidlá >>
  Blood LustCPravidlá >>
  Bog ImpCPravidlá >>
  Bog RatsCPravidlá >>
  Bog WraithUPravidlá >>
  BoomerangCPravidlá >>
  Bottle Of SuleimanRPravidlá >>
  Bottomless VaultRPravidlá >>
  BrainstormCPravidlá >>
  BrainwashCPravidlá >>
  Brassclaw OrcsCPravidlá >>
  Breeding PitUPravidlá >>
  Broken VisageRPravidlá >>
  Brothers Of FireCPravidlá >>
  BrushlandRPravidlá >>
  CarapaceCPravidlá >>
  Caribou RangeRPravidlá >>
  Carrion AntsUPravidlá >>
  CastleUPravidlá >>
  Cat WarriorsCPravidlá >>
  Cave PeopleUPravidlá >>
  Chub ToadCPravidlá >>
  City Of BrassRPravidlá >>
  Clay StatueCPravidlá >>
  Cloak Of ConfusionCPravidlá >>
  Clockwork BeastRPravidlá >>
  Clockwork SteedUPravidlá >>
  CoP: ArtifactsUPravidlá >>
  CoP: BlackCPravidlá >>
  CoP: BlueCPravidlá >>
  CoP: GreenCPravidlá >>
  CoP: RedCPravidlá >>
  CoP: WhiteCPravidlá >>
  CockatriceRPravidlá >>
  Colossus Of SardiaRPravidlá >>
  ConquerUPravidlá >>
  Coral HelmRPravidlá >>
  CounterspellUPravidlá >>
  Craw GiantUPravidlá >>
  Craw WurmCPravidlá >>
  Crimson ManticoreRPravidlá >>
  Crown Of The AgesRPravidlá >>
  CrumbleUPravidlá >>
  CrusadeRPravidlá >>
  Crystal RodUPravidlá >>
  Cursed LandUPravidlá >>
  D'Avenant ArcherCPravidlá >>
  Dance Of ManyRPravidlá >>
  Dancing ScimitarRPravidlá >>
  DandânCPravidlá >>
  Dark MazeCPravidlá >>
  Dark RitualCPravidlá >>
  Death SpeakersCPravidlá >>
  Death WardCPravidlá >>
  DeathgripUPravidlá >>
  DeflectionRPravidlá >>
  DerelorRPravidlá >>
  Desert TwisterUPravidlá >>
  DetonateUPravidlá >>
  Diabolic MachineUPravidlá >>
  Dingus EggRPravidlá >>
  DisenchantCPravidlá >>
  DisintegrateCPravidlá >>
  Disrupting ScepterRPravidlá >>
  Divine OfferingCPravidlá >>
  Divine TransformationUPravidlá >>
  Dragon EngineRPravidlá >>
  Drain LifeCPravidlá >>
  Drain PowerRPravidlá >>
  Drudge SkeletonsCPravidlá >>
  Durkwood BoarsCPravidlá >>
  Dust To DustUPravidlá >>
  Dwarven CatapultUPravidlá >>
  Dwarven HoldRPravidlá >>
  Dwarven RuinsUPravidlá >>
  Dwarven SoldierCPravidlá >>
  Dwarven WarriorsCPravidlá >>
  EarthquakeRPravidlá >>
  Ebon StrongholdUPravidlá >>
  Elder DruidRPravidlá >>
  Elkin BottleRPravidlá >>
  Elven RidersUPravidlá >>
  Elvish ArchersRPravidlá >>
  Energy FluxUPravidlá >>
  EnervateCPravidlá >>
  Erg RaidersCPravidlá >>
  ErrantryCPravidlá >>
  Eternal WarriorCPravidlá >>
  Evil Eye Of Orms-by-GoreUPravidlá >>
  Evil PresenceCPravidlá >>
  Eye For An EyeRPravidlá >>
  Fallen AngelUPravidlá >>
  FearCPravidlá >>
  FeedbackUPravidlá >>
  Feldon's CaneUPravidlá >>
  Fellwar StoneUPravidlá >>
  Feroz's BanRPravidlá >>
  Fire DrakeUPravidlá >>
  FireballCPravidlá >>
  FirebreathingCPravidlá >>
  Flame SpiritUPravidlá >>
  FlareCPravidlá >>
  FlashfiresUPravidlá >>
  FlightCPravidlá >>
  FloodCPravidlá >>
  Flying CarpetRPravidlá >>
  FogCPravidlá >>
  Force SpikeCPravidlá >>
  Force Of NatureRPravidlá >>
  ForestLCPravidlá >>
  ForgetRPravidlá >>
  Fountain Of YouthUPravidlá >>
  FoxfireCPravidlá >>
  Frozen ShadeCPravidlá >>
  Funeral MarchCPravidlá >>
  FungusaurRPravidlá >>
  Fyndhorn ElderUPravidlá >>
  Game Of ChaosRPravidlá >>
  Gaseous FormCPravidlá >>
  Gauntlets Of ChaosRPravidlá >>
  Ghazbán OgreCPravidlá >>
  Giant GrowthCPravidlá >>
  Giant SpiderCPravidlá >>
  Giant StrengthCPravidlá >>
  Glacial WallUPravidlá >>
  Glasses Of UrzaUPravidlá >>
  GloomUPravidlá >>
  Goblin Digging TeamCPravidlá >>
  Goblin HeroCPravidlá >>
  Goblin KingRPravidlá >>
  Goblin War DrumsCPravidlá >>
  Goblin WarrensRPravidlá >>
  Grapeshot CatapultCPravidlá >>
  Greater Realm Of PreservationUPravidlá >>
  Greater WerewolfUPravidlá >>
  Grizzly BearsCPravidlá >>
  Havenwood BattlegroundUPravidlá >>
  HealCPravidlá >>
  Healing SalveCPravidlá >>
  HecatombRPravidlá >>
  Helm Of ChatzukRPravidlá >>
  Hill GiantCPravidlá >>
  HipparionCPravidlá >>
  Hollow TreesRPravidlá >>
  Holy StrengthCPravidlá >>
  Homarid WarriorCPravidlá >>
  Howl From BeyondCPravidlá >>
  Howling MineRPravidlá >>
  Hungry MistCPravidlá >>
  Hurkyl's RecallRPravidlá >>
  Hurloon MinotaurCPravidlá >>
  HurricaneUPravidlá >>
  HydroblastUPravidlá >>
  Icatian PhalanxUPravidlá >>
  Icatian ScoutCPravidlá >>
  Icatian StoreRPravidlá >>
  Icatian TownRPravidlá >>
  Ice FloeUPravidlá >>
  Imposing VisageCPravidlá >>
  IncinerateCPravidlá >>
  InfernoRPravidlá >>
  Infinite HourglassRPravidlá >>
  Initiates Of The Ebon HandCPravidlá >>
  Instill EnergyUPravidlá >>
  Iron StarUPravidlá >>
  Ironclaw CurseRPravidlá >>
  Ironclaw OrcsCPravidlá >>
  Ironroot TreefolkCPravidlá >>
  IslandLRPravidlá >>
  Island SanctuaryRPravidlá >>
  Ivory CupUPravidlá >>
  Ivory GuardiansUPravidlá >>
  Jade MonolithRPravidlá >>
  Jalum TomeRPravidlá >>
  Jandor's SaddlebagsRPravidlá >>
  Jayemdae TomeRPravidlá >>
  Jester's CapRPravidlá >>
  Johtull WurmUPravidlá >>
  JokulhaupsRPravidlá >>
  Joven's ToolsUPravidlá >>
  JusticeUPravidlá >>
  JuxtaposeRPravidlá >>
  KarmaUPravidlá >>
  Karplusan ForestRPravidlá >>
  Keldon WarlordUPravidlá >>
  Killer BeesUPravidlá >>
  KismetUPravidlá >>
  Kjeldoran DeadCPravidlá >>
  Kjeldoran Royal GuardRPravidlá >>
  Kjeldoran SkycaptainUPravidlá >>
  Knight Of StromgaldUPravidlá >>
  Krovikan FetishCPravidlá >>
  Krovikan SorcererCPravidlá >>
  Labyrinth MinotaurCPravidlá >>
  Leshrac's RiteUPravidlá >>
  LeviathanRPravidlá >>
  Ley DruidUPravidlá >>
  LhurgoyfRPravidlá >>
  Library Of LengUPravidlá >>
  LifeforceUPravidlá >>
  LifetapUPravidlá >>
  Living ArtifactRPravidlá >>
  Living LandsRPravidlá >>
  Llanowar ElvesCPravidlá >>
  Lord Of AtlantisRPravidlá >>
  Lord Of The PitRPravidlá >>
  Lost SoulCPravidlá >>
  LureUPravidlá >>
  Magical HackRPravidlá >>
  Magus Of The UnseenRPravidlá >>
  Mana ClashRPravidlá >>
  Mana FlareRPravidlá >>
  Mana VaultRPravidlá >>
  ManabarbsRPravidlá >>
  Marsh ViperCPravidlá >>
  MeekstoneRPravidlá >>
  Memory LapseCPravidlá >>
  Merfolk Of The Pearl TridentCPravidlá >>
  Mesa FalconCPravidlá >>
  Mesa PegasusCPravidlá >>
  MillstoneRPravidlá >>
  Mind BombUPravidlá >>
  Mind RavelCPravidlá >>
  Mind WarpUPravidlá >>
  Mindstab ThrullCPravidlá >>
  Mole WormsUPravidlá >>
  Mons's Goblin RaidersCPravidlá >>
  MountainLCPravidlá >>
  Mountain GoatCPravidlá >>
  Murk DwellersCPravidlá >>
  Nature's LoreCPravidlá >>
  NecriteCPravidlá >>
  NecropotenceRPravidlá >>
  Nether ShadowRPravidlá >>
  Nevinyrral's DiskRPravidlá >>
  NightmareRPravidlá >>
  Obelisk Of UndoingRPravidlá >>
  Orcish ArtilleryUPravidlá >>
  Orcish CaptainUPravidlá >>
  Orcish ConscriptsCPravidlá >>
  Orcish FarmerCPravidlá >>
  Orcish OriflammeUPravidlá >>
  Orcish SquattersRPravidlá >>
  Order Of The Sacred TorchRPravidlá >>
  Order Of The White ShieldUPravidlá >>
  OrggRPravidlá >>
  OrnithopterUPravidlá >>
  PanicCPravidlá >>
  ParalyzeCPravidlá >>
  Pearled UnicornCPravidlá >>
  Pentagram Of The AgesRPravidlá >>
  Personal IncarnationRPravidlá >>
  PestilenceCPravidlá >>
  Phantasmal ForcesUPravidlá >>
  Phantasmal TerrainCPravidlá >>
  Phantom MonsterUPravidlá >>
  PikemenCPravidlá >>
  Pirate ShipRPravidlá >>
  Pit ScorpionCPravidlá >>
  Plague RatsCPravidlá >>
  PlainsLRPravidlá >>
  PortentCPravidlá >>
  Power SinkCPravidlá >>
  PoxRPravidlá >>
  Pradesh GypsiesCPravidlá >>
  Primal ClayRPravidlá >>
  Primal OrderRPravidlá >>
  Primordial OozeUPravidlá >>
  Prismatic WardCPravidlá >>
  Prodigal SorcererCPravidlá >>
  Psychic VenomCPravidlá >>
  PyroblastUPravidlá >>
  PyrotechnicsUPravidlá >>
  Rabid WombatUPravidlá >>
  Radjan SpiritUPravidlá >>
  Rag ManRPravidlá >>
  Raise DeadCPravidlá >>
  Ray Of CommandCPravidlá >>
  RecallRPravidlá >>
  Reef PiratesCPravidlá >>
  RegenerationCPravidlá >>
  Remove SoulCPravidlá >>
  Repentant BlacksmithCPravidlá >>
  Reverse DamageRPravidlá >>
  RighteousnessRPravidlá >>
  Rod Of RuinUPravidlá >>
  Ruins Of TrokairUPravidlá >>
  Sabretooth TigerCPravidlá >>
  Sacred BoonUPravidlá >>
  Samite HealerCPravidlá >>
  Sand SilosRPravidlá >>
  Scaled WurmCPravidlá >>
  Scathe ZombiesCPravidlá >>
  Scavenger FolkCPravidlá >>
  Scryb SpritesCPravidlá >>
  Sea SerpentCPravidlá >>
  Sea SpiritUPravidlá >>
  Sea SpriteUPravidlá >>
  SeasingerUPravidlá >>
  Segovian LeviathanUPravidlá >>
  Sengir AutocratRPravidlá >>
  SeraphRPravidlá >>
  Serpent GeneratorRPravidlá >>
  Serra BestiaryUPravidlá >>
  Serra PaladinUPravidlá >>
  Shanodin DryadsCPravidlá >>
  ShapeshifterUPravidlá >>
  ShatterCPravidlá >>
  ShatterstormUPravidlá >>
  Shield BearerCPravidlá >>
  Shield WallCPravidlá >>
  Shivan DragonRPravidlá >>
  ShrinkCPravidlá >>
  Sibilant SpiritRPravidlá >>
  Skull CatapultUPravidlá >>
  Sleight Of MindRPravidlá >>
  SmokeRPravidlá >>
  Sorceress QueenRPravidlá >>
  Soul BarrierCPravidlá >>
  Soul NetUPravidlá >>
  Spell BlastCPravidlá >>
  Spirit LinkUPravidlá >>
  StampedeRPravidlá >>
  StasisRPravidlá >>
  Steal ArtifactUPravidlá >>
  Stone GiantUPravidlá >>
  Stone RainCPravidlá >>
  Stone SpiritUPravidlá >>
  Stream Of LifeCPravidlá >>
  Stromgald CabalRPravidlá >>
  Sulfurous SpringsRPravidlá >>
  Svyelunite TempleUPravidlá >>
  SwampLUPravidlá >>
  Sylvan LibraryRPravidlá >>
  TarpanCPravidlá >>
  Tawnos's WeaponryUPravidlá >>
  TerrorCPravidlá >>
  The BruteCPravidlá >>
  The HiveRPravidlá >>
  Thicket BasiliskUPravidlá >>
  Throne Of BoneUPravidlá >>
  Thrull RetainerUPravidlá >>
  Time BombRPravidlá >>
  Time ElementalRPravidlá >>
  Titania's SongRPravidlá >>
  TortureCPravidlá >>
  Touch Of DeathCPravidlá >>
  TranquilityCPravidlá >>
  TruceRPravidlá >>
  TsunamiUPravidlá >>
  Tundra WolvesCPravidlá >>
  TwiddleCPravidlá >>
  Underground RiverRPravidlá >>
  Unholy StrengthCPravidlá >>
  Unstable MutationCPravidlá >>
  UnsummonCPravidlá >>
  Untamed WildsUPravidlá >>
  UpdraftCPravidlá >>
  Urza's AvengerRPravidlá >>
  Urza's BaubleUPravidlá >>
  Urza's MinelandUPravidlá >>
  Urza's Power PlantlandUPravidlá >>
  Urza's TowerlandUPravidlá >>
  Vampire BatsCPravidlá >>
  VenomCPravidlá >>
  Verduran EnchantressRPravidlá >>
  Vodalian SoldiersCPravidlá >>
  Wall Of AirUPravidlá >>
  Wall Of BoneUPravidlá >>
  Wall Of BramblesUPravidlá >>
  Wall Of FireUPravidlá >>
  Wall Of SpearsCPravidlá >>
  Wall Of StoneUPravidlá >>
  Wall Of SwordsUPravidlá >>
  WanderlustUPravidlá >>
  War MammothCPravidlá >>
  Warp ArtifactRPravidlá >>
  WeaknessCPravidlá >>
  Whirling DervishUPravidlá >>
  White KnightUPravidlá >>
  Wild GrowthCPravidlá >>
  Wind SpiritUPravidlá >>
  Winds Of ChangeRPravidlá >>
  Winter BlastUPravidlá >>
  Winter OrbRPravidlá >>
  Wolverine PackUPravidlá >>
  Wooden SphereUPravidlá >>
  Word Of BlastingUPravidlá >>
  Wrath Of GodRPravidlá >>
  Wretched, TheRPravidlá >>
  Wyluli WolfRPravidlá >>
  Xenic PoltergeistRPravidlá >>
  Zephyr FalconCPravidlá >>
  Zombie MasterRPravidlá >>
  Zur's WeirdingRPravidlá >>
 Obrázky