EdÝcia:Nßzov karty:
Farba:VzßcnosŁ:
¤alÜia farba:Casting Cost:
Zoznam edÝciÝ
Nßzov edÝciePoŔet karietTyp edÝcieLimited rozborConstructed rozbor
Guilds of Ravnica283ExperthodnoŁ hodnoŁ
Masters 25249ExperthodnoŁ hodnoŁ
Battlebond254ExperthodnoŁ hodnoŁ
Dominaria269ExperthodnoŁ hodnoŁ
Rivals of Ixalan212ExperthodnoŁ hodnoŁ
Ixalan279ExperthodnoŁ hodnoŁ
Hour of Devastation209ExperthodnoŁ hodnoŁ
Amonkhet269ExperthodnoŁ hodnoŁ
Aether Revolt184ExperthodnoŁ hodnoŁ
Kaladesh264ExperthodnoŁ hodnoŁ
Eldritch Moon205ExperthodnoŁ hodnoŁ
Shadows over Innistrad297ExperthodnoŁ hodnoŁ
Oath of the Gatewatch184ExperthodnoŁ hodnoŁ
Battle for Zendikar254ExperthodnoŁ hodnoŁ
Magic Origins272ExperthodnoŁ hodnoŁ
Dragons of Tarkir264ExperthodnoŁ hodnoŁ
Fate Reforged185ExperthodnoŁ hodnoŁ
Khans of Tarkir269ExperthodnoŁ hodnoŁ
Commander 2011299ExperthodnoŁ hodnoŁ
Commander 2013357ExperthodnoŁ hodnoŁ
Journey into Nyx165ExperthodnoŁ hodnoŁ
Born of the Gods165ExperthodnoŁ hodnoŁ
Theros249ExperthodnoŁ hodnoŁ
Dragons Maze156ExperthodnoŁ hodnoŁ
Gatecrash249ExperthodnoŁ hodnoŁ
Return to Ravnica274ExperthodnoŁ hodnoŁ
Magic 2013249ExperthodnoŁ hodnoŁ
Avacyn Restored244ExperthodnoŁ hodnoŁ
Dark Ascension158ExperthodnoŁ hodnoŁ
Innistrad264ExperthodnoŁ hodnoŁ
New Phyrexia175ExperthodnoŁ hodnoŁ
Mirrodin Besieged155ExperthodnoŁ hodnoŁ
Scars of Mirrodin249ExperthodnoŁ hodnoŁ
Rise of the Eldrazi248ExperthodnoŁ hodnoŁ
Worldwake145ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ prezri (3)
Zendikar249ExperthodnoŁ prezri (3)hodnoŁ prezri (1)
Alara Reborn145ExperthodnoŁ hodnoŁ
Conflux145ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ prezri (1)
Shards of Alara249ExperthodnoŁ prezri (9)hodnoŁ prezri (1)
Eventide180ExperthodnoŁ prezri (4)hodnoŁ prezri (1)
Shadowmoor301ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ prezri (3)
Morningtide150ExperthodnoŁ prezri (3)hodnoŁ prezri (3)
Lorwyn301ExperthodnoŁ prezri (5)hodnoŁ prezri (1)
Future Sight180ExperthodnoŁ prezri (6)hodnoŁ prezri (1)
Planar Chaos165ExperthodnoŁ prezri (13)hodnoŁ prezri (3)
Time Spiral422ExperthodnoŁ prezri (12)hodnoŁ prezri (2)
Coldsnap155ExperthodnoŁ prezri (3)hodnoŁ prezri (2)
Dissension180ExperthodnoŁ prezri (4)hodnoŁ prezri (2)
Guildpact165ExperthodnoŁ prezri (18)hodnoŁ prezri (10)
Ravnica: City of Guilds306ExperthodnoŁ prezri (21)hodnoŁ prezri (8)
Saviors of Kamigawa165ExperthodnoŁ prezri (11)hodnoŁ prezri (2)
Betrayers of Kamigawa165ExperthodnoŁ prezri (6)hodnoŁ prezri (1)
Champions of Kamigawa291ExperthodnoŁ prezri (14)hodnoŁ prezri (3)
Fifth Dawn155ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Darksteel155ExperthodnoŁ hodnoŁ
Mirrodin283ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Scourge143ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Legions145ExperthodnoŁ hodnoŁ
Onslaught335ExperthodnoŁ hodnoŁ prezri (1)
Judgment143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Torment143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Odyssey335ExperthodnoŁ hodnoŁ
Apocalypse143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Planeshift143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Invasion335ExperthodnoŁ hodnoŁ
Prophecy143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Nemesis143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Mercadian Masques335ExperthodnoŁ prezri (2)hodnoŁ
Urza's Destiny143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Urza's Legacy143ExperthodnoŁ hodnoŁ
Urza's Saga336ExperthodnoŁ hodnoŁ prezri (2)
Exodus143ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Stronghold144ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Tempest335ExperthodnoŁ hodnoŁ
Weatherlight167ExperthodnoŁ hodnoŁ
Visions167ExperthodnoŁ hodnoŁ
Mirage350ExperthodnoŁ hodnoŁ
Alliances147ExperthodnoŁ hodnoŁ
Ice Age374ExperthodnoŁ hodnoŁ
Homelands116ExperthodnoŁ hodnoŁ
Fallen Empires102ExperthodnoŁ hodnoŁ
The Dark119ExperthodnoŁ hodnoŁ
Legends306ExperthodnoŁ hodnoŁ
Antiquities100ExperthodnoŁ hodnoŁ
Arabian Nights79ExperthodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Core set 2019315AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Magic 2015269AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Magic 2014249AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Magic 2012249AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Magic 2011249AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Magic 2010249AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Xth Edition382AdvancedhodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Ninth Edition344AdvancedhodnoŁ prezri (3)hodnoŁ
Eighth Edition342AdvancedhodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Seventh Edition335AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Classic (Sixth Edition)337AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Fifth Edition434AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Fourth Edition368AdvancedhodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Revised296AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Alpha, Beta, Unlimited292AdvancedhodnoŁ prezri (3)hodnoŁ
Seventh Edition Starter335AdvancedhodnoŁ prezri (1)hodnoŁ
Starter 200050AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Starter 1999161AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Beatdown2AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Battle Royale84AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Vanguard3AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Anthologies0AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Chronicles100AdvancedhodnoŁ hodnoŁ
Portal and Portal Second Age200StarterhodnoŁ hodnoŁ
Portal Three Kingdoms170StarterhodnoŁ hodnoŁ
Iconic Masters249SpecialhodnoŁ hodnoŁ
Unstable216SpecialhodnoŁ hodnoŁ
Commander 2017309SpecialhodnoŁ hodnoŁ
Conspiracy210SpecialhodnoŁ hodnoŁ
Unhinged143SpecialhodnoŁ hodnoŁ
Unglued94SpecialhodnoŁ hodnoŁ